HET VERHAAL VOLGENS LUCAS

HET VERHAAL VOLGENS LUCAS - SYNOPSYS.

‘Het verhaal volgens Lucas’ is een metaforisch sprookje voor volwassenen. Het geeft een persoonlijk beeld over het menselijk gedrag. Eigenbelang, hypocrisie, afgunst, materialisme en sluwheid, maar ook oprechtheid, hulpvaardigheid, kwetsbaarheid en trouw aan zichzelf. Deze karaktertrekken worden in het verhaal ingebed in de keuzes die mensen in het leven al of niet maken.

Lucas Veldtheem is een jonge man die met zijn familie, een zeer gelovig gezin, aan de rand van de stad Klauwenden woont. Hij heeft een relatie met Morena Tuytheir, een aantrekkelijke jonge vrouw. Ze is de dochter uit een gezin dat door de hele buurt met de nek wordt aangekeken. Maar zelf ligt ze er niet van wakker.

Het vaderland van de jonge man is in oorlog met de westelijke buur. Klauwenden ligt tegen de oostelijke grens, zodat de bewoners, behalve oorlogsgeluiden in de verte, van enig oorlogsgeweld nog niets hebben ondervonden.

Alle jonge mannen worden voor de militaire dienst opgeroepen, maar door ondoorgrondelijke administratieve wegen ontsnapt Lucas eraan.


Op een dag vindt Lucas achter de tuin van het ouderlijke huis het lijk van een deserteur. Als de hele buurt rond het stoffelijk overschot verzameld staat, met voorop de geestelijke Arnold de Chucronn, duiken plots een sergeant en drie soldaten op. De overleden deserteur heet Bruno Turemo en blijkt later de op wraak beluste halfbroer van de sergeant Sibor Turemo te zijn.

Tijdens een discussie, over wat er nu met het lijk moet gebeuren, tussen deze laatste en Arnold de Chucronn valt het oog van de sergeant op Lucas. Hij meent dat deze ook, gezien zijn leeftijd, een deserteur is en eist de jonge man op. De geestelijke kan niet beletten dat de jonge man in hechtenis wordt genomen.

De sergeant, de soldaten en Lucas zullen naar het kampement weerkeren. De sergeant wordt in de buurt ingekwartierd, maar als hij een bad wil nemen, glijdt hij uit, door een overvloed van voedsel en drank. Dood! Beide halfbroers worden rond het plaatselijke godshuisje begraven.

De volgende dag vertrekken de drie soldaten, met Lucas in hun midden, naar het kampement. Onderweg liggen de vader en de twee oudste broers van Morena in een hinderlaag. Ze doden de drie soldaten. Morena wil met Lucas de benen nemen, met als argument dat ze haar geliefde van een zekere dood aan het front wil redden.

Ze vluchten in oostelijke richting naar de herenboerderij van weduwnaar Driko Boghoeld. Ze bevindt zich op een paar honderden meters van de grens. Aan de andere kant ligt het stadje Grendael. Lucas wordt verplicht als invalide in een rolstoel te zitten, zodat hij niet voor een deserteur zou worden aanzien.


De herenboer heeft een dochter Jolena, die geboren is met een gebrekkig been. Er groeit een warme vriendschap tussen het meisje en Lucas. Het maakt zijn verblijf, ver weg van zijn familie, wat dragelijker.

Anders vergaat het Morena. Ze dacht de weduwnaar Boghoeld rond haar vinger te winden, maar deze heeft geen oog voor haar charmes. Ze moet voor allerlei karweitjes in het huishouden opdraven. Daarom gaat ze in Grendael op zoek naar een minnaar om haar te helpen ontsnappen uit haar rol als 'meid voor alle werk’. Haar oog valt op Antoon Brunmel, de eigenaar van een tabaksfabriek. Ze trekt bij hem in.

Lucas beseft dat hij na het vertrek van Morena zijn rol als invalide op de boerderij niet langer kan volhouden en gaat opnieuw naar Klauwenden. Hij komt eraan de weet dat een week na zijn vertrek de drie lichamen al werden ontdekt en hij aanzien wordt als de hoofdverdachte van de moorden. Daarom is hij na twee nachten al verplicht om zijn vaderlijk huis te ontvluchten. Hij keert eerst terug naar de boerderij en gaat de volgende dag naar Grendael de grens over. Hij vindt er werk bij een bouwbedrijf.

Hij zoekt Morena op en vraagt haar om er financieel voor te zorgen dat zijn familie hem eenmaal in de maand zou kunnen bezoeken. Ze gaat hiermee akkoord, maar als wederdienst vraagt ze Lucas om haar zwanger te maken, wat hij krachtdadig van de hand wijst. Om hem wat te paaien gaat Morena uiteindelijk toch akkoord met de betalingen.


Een paar maanden later sterft Antoon Brunmel. Morena is zwanger en blijkt met hem getrouwd te zijn. Het eerste wat ze doet is heel haar familie in huis nemen. Omdat Grendael in het buitenland ligt, ontsnappen haar vader en twee oudste broers voor altijd aan de gerechtelijke arm in Klauwenden.

Na het overlijden van haar echtgenoot, stopt Morena alle betalingen aan Lucas. Ze heeft haar familie in de nabijheid, terwijl Lucas, als belangrijkste verdachte van de drie moorden, afgesneden is van die van hem. Als hij het waagde om een stap over de grens te zetten, zou hij het risico lopen om te worden aangehouden.

Hij staat voor de keuze. Of een beroep doen op de wraakengel en Morena, haar vader en twee oudste broers lijfelijk te laten boeten voor hun daad? Of zich neer te leggen bij dit onrecht, dit verhaal te beëindigen en te beginnen aan een nieuwe bladzijde?