TOM MEEUWS: EEN STERKE AMBTENAAR VINDT DE WEG NAAR HET POLITIEK OPPORTUNISME

TOM MEEUWS: EEN STERKE AMBTENAAR VINDT DE WEG NAAR HET POLITIEK OPPORTUNISME.


In oktober 2016 werd Tom Meeuws op het schild geheven als voorzitter van de SP.A Antwerpen.


Deze ex-collega bracht het vroeger tot bedrijfsdirecteur ‘Samen Leven’ bij de stad Antwerpen, een functie die hij in 2013 verliet om als directeur aan de slag te gaan bij de regionale vervoermaatschappij De Lijn. Daar werd hij in maart 2015 door de voorzitter van de raad van bestuur Marc De Scheemaecker ‘kaltgestellt’ en op de straatkeien gezet. Het gebeurde zogenaamd in onderling onderleg, maar het was duidelijk dat het karakterologisch niet boterde tussen beide heren. Tom Meeuws is uitgesproken links, terwijl Marc De Scheemaecker eerder het type is van de donkerblauwe liberale ‘bully’. Vroeger was hij lid van de Open VLD en tegenwoordig van de N-VA.

In mijn professionele ronde van twaalf stielen en dertien ongelukken langs een aantal overheidsdiensten ben ik een onderdanige getuige geweest van onbeschrijfbare onkunde en 'kantjesafloperij'. Tom Meeuws was een duidelijk licht in de duisternis.


Na zijn ontslag bij De Lijn heb ik op 28 maart 2015 de volgende lezersbrief naar de Gazet van Antwerpen gezonden:


Beste


Graag reageer ik toch even op de affaire Tom Meeuws. Waarom is deze zaak zo belangrijk? Omdat zij symptomatisch is voor veel van wat er bij de overheid misloopt. Dommigheid, middelmaat


Ongeveer tien jaren geleden was ik een collega van Tom Meeuws bij de vzw CISO – Stad Antwerpen. Hij was een van de weinige collega’s voor wie ik toen in het hele administratieve en politieke gebeuren bij de stad waardering had. Ik bestrijd ook volledig het beeld, al loopt er in tien jaar wel veel water door De Schelde, dat Tom niet het gemakkelijkste en soepelste karakter zou hebben. Tenminste als je er niet mee bedoelt dat hij geen slaafje van de middelmaat was. Hij was toen iemand die bijna nooit rond de hete brij draaide.

Ik ben ook een aantal jaren lid geweest van de N-VA, één van de grootste stommiteiten in mijn leven. Ik ga hier zeker geen vergelijking maken tussen de persoonlijkheid van Tom Meeuws en wat er nu op het stadhuis rondloopt. Onder andere in de personen van Koen, wat is in een naam’, Kennis, Bart Van Camp en Fons Duchateau, om geen namen te noemen, want dit zou wellicht te rancuneus overkomen.


Alle partijen zijn natuurlijk slangenkuilen en bij de S.PA is het absoluut niet anders. Maar als ze daar verstandig zouden zijn, zou Tom Meeuws in 2018 zeker geen slechte lijsttrekker zijn. Veel sterker dan bijvoorbeeld een Katleen Van Brempt, Monica De Coninck of nog andere figuren. Alleen hebben ze bij de Antwerpse socialisten waarschijnlijk ook liever kandidaten die niet teveel boven het maaiveld uitsteken.


Maar voor Tom persoonlijk zou het wellicht beter zijn om daar weg te blijven en een andere weg te vinden. Een waar wél naar persoonlijkheid, visie en bekwaamheid wordt gekeken en minder rancuneuze interne afrekeningen en politieke, opportunistische zuiveringen voorkomen.


Met vriendelijke groeten

 

François THIJS

 

Deze tekst werd gedecimeerd tot volgend stukje:
Tot november 2015 wist ik niet dat Gazet van Antwerpen een gedeelte van deze lezersbrief had gepubliceerd. Dat kwam ik maar aan de weet toen ik Tom in november 2015 in het Toneelhuis tegen het lijf liep. Hij vertelde me dat mijn woorden hem goed aan het hart hadden gedaan. Toen ik hem zei dat ik minder was opgezet met ‘zijn slachtvloer’ (zie verder), en we maar eens moesten afpreken, noteerde hij wel mijn e-mailadres, maar verdween meesmuilend. Ik heb hem nooit gehoord.

 

Toen Tom Meeuws bij De Lijn werd ontslagen, moest hij natuurlijk zijn brood verdienen. Hij startte een bedrijfje als sociaal ondernemer.


Op dit ogenblik staat in Vlaanderen het onverdoofd slachten zwaar ter discussie. Uit onderzoek blijkt dat 85 % van de Vlamingen tegen is. Ook minister van dierenwelzijn Ben Weyts is duidelijk anti, in woorden toch, maar durft de wet niet door te drukken.


Zo werd een wetsvoorstel van de heren Hermes Sanctorum en Chris Janssens (Vlaams Belang) in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement weggestemd. Men wacht eerst op de uitslag van de lopende bemiddelingsopdracht van Piet Vanthemsche: ‘Tjeef en ex-voorzitter van de Belgische Boerenbond.’ Dat beloofd veel goeds! Men hoopt nog met de betrokken partijen tot een overeenkomst te komen. Ik wil hier eventueel een voorstel doen. ‘De helft van de keel onverdoofd en de andere helft verdoofd doorsnijden.’

Kan je in deze affaire Chris Janssens (Vlaams Belang) nog van enig politiek opportunisme verdenken, Hermes Sancturium mag wellicht zijn politieke toekomst vergeten. Waarschijnlijk terecht, want ik verdenk hem ervan veel intelligenter en oprechter te zijn dan zijn meeste collega’s. Hij was eerst lid van de Groen fractie, maar zetelt nu als onafhankelijke.


Natuurlijk worden ook de Antwerpse moslims met de afschuw voor het onverdoofd slachten van de meeste inwoners in Vlaanderen, dus niet alleen autochtonen, geconfronteerd. Er mag ook alleen worden geslacht op erkende slachtvloeren. Als sociaal ondernemer wist Tom Meeuws echter een hiaat in de wet te vinden om toch een tijdelijke slachtvoer te openen. Het was een permanente slachtvloer, die maar drie dagen in het jaar open zou zijn. Op het internet kwam ik de naam ‘pop-up’-slachtvloer tegen.


In oktober 2015 is Toms Meeuws toch in de slangenkuil van de politiek gesprongen. Als voorzitter van de SP.A Antwerpen is hij zelfs hét boegbeeld van de voorstanders van het onverdoofd slachten in Vlaanderen geworden. Een eretitel om als socialist, de verdediger van de zwakkeren, diep onder de grond te kruipen. Hopelijk heeft hij deze stap alleen gezet uit opportunistische redenen gezet, Als Tom Meeuws daar diep in je ziel een echte voorstander zou van zijn, zou dit de hele zaak alleen nog erger maken..


Tenslotte wil ik je zeker volgende uitspraken van Tom Meeuws niet ontzeggen:


‘Wie pleit voor een verbod op onverdoofd slachten doet aan moslim bashen’.


‘Wat het hoofddoekenverbod is voor vrouwen, is het verdoofd slachten voor mannen.


‘Islamofobie en moslimhaat worden verpakt in dierenwelzijn’


Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 mag je gerust je stem geven aan Tom Meeuws. Als je echter een greintje empathie voor de alle kwetsbaren in de samenleving hebt, doe je dit zeker niet. Want de meest machtelozen van de machtelozen onverdoofd de keel laat doorhalen voor eigen gewin is niet veel beter dan de werkgever die zijn werknemers uitbuit voor datzelfde eigen gewin.


Antwerpen, 17 november 2016


François Thijs,

noch meester, noch knecht.


P.S.: Twee weken later kwam ik een andere ex-collega tegen. Ook een fan van Tom Meeuws. Hij zei me: 'Ik heb Tom op ATV en op de VRT gezien. Ik dacht eerst om hem mijn stem te geven. Maar ik zal dit toch niet doen. Dat is onze Tom niet meer.