QUOTES

SOMS LEES JE QUOTES, DIE IN HUN BONDIGHEID MEER VERTELLEN DAN EEN HELE ROMAN. HIER VIND JE ER ENKELE, DIE OP ME INDRUK HEBBEN GEMAAKT. SOMMIGE KUNNEN WELLICHT ARROGANT LIJKEN. MAAR DAT IS DAN MAAR ZO!

De gevaarlijkste fout die een mens kan maken, is zijn eigen ik op iemand anders te projecteren, te doen alsof die andere een belichaming is van zijn eigen fantasie. De weg naar geluk is te aanvaarden zoals de anderen zijn. En niet zoals we willen dat ze zouden zijn (Sigmund Freud).


Er is een hogere macht die je moet dienen. Als die behoefte wegvalt, als je daar niet meer in gelooft, wat ben je dan? Een man zonder meester (Ronin, film met als regisseur

John Frankenheimer).


The revolution!? Don’t try to tell me about the revolution! I know all about the revolutions and how they start! The people that read the books, they go to people that don’t read the books, the poor people, and say: ‘Hoho! The time has come to have a change eh!’ I know what I’m talking about when I’m talking about the revolutions. So the poor people make the change, eh… And then the people that read the books, they all sit around the big polished table and they talk and talk and talk and eat and eat and eat eh… But what has happened to the poor people? They’re dead!!! That’s your revolution… So please, don’t tell me about revolutions (A Fistful of Dynamite van Sergio Leone).


Wat is politiek? Politiek is een systeem waarbij door het volk gekozen mannen en vrouwen, die men politici noemt, beslissingen nemen voor dat volk. Maar op zo een manier dat ze er zelf nooit last van hebben. En waar ze ook nooit de verantwoordelijkheid voor dragen. En als er iets fout gaat, wassen ze altijd hun handen in onschuld. Het is altijd de fout van anderen. Daarom is hun volk altijd de pineut (François Thijs).


De meeste mensen kunnen tot aan de horizon kijken. Maar weinigen kunnen achter de horizon kijken met een open blik (???).

 

Of het nu zogenaamde beschaafde volkeren zijn, of zogenaamde onbeschaafde wilden, overal is de kleine man en vrouw de pineut (???).

 

Links heeft de frustraties van de arbeider cadeau gedaan aan populistisch en extreemrechts (David Van Reybrouck).

 

You can’t uphold the law by breaking the law, but sometimes you have to break it to uphold it (???).

 

We hebben de pastoors door de voordeur buiten gejaagd, maar we hebben de imans langs de achterdeur binnengelaten (Jean-Marie Dedecker).

 

Een van de grootste politieke misverstanden luidt: ‘In de politiek gaat het vooral om de ideeën,’ wat tegen beter weten in een jammerlijke vergissing is.’ In de politiek gaat het altijd over ‘mensen’! Als je goedgebekt bent, is er niets zo gemakkelijk als het spuien van ideeën. Maar als die ideeën worden uitgebazuind door politici die geen klap voor hun neus waard zijn, die onbetrouwbaar zijn en niet om leugen verlegen zitten, dan ben je geen stap verder(De Spektakelmaatschappij – Guy Debord).

 

Wanneer je geld en (hogere) vrienden hebt, lap je de justitie aan je laars (Italiaanse maffia uit De Spektakelmaatschappij – Guy Debord).


Het fascisme is een extremistische verdediging geweest van de door crisis en proletarische subversie bedreigde burgerlijke economie, de staat van beleg in de kapitalistische maatschappij, waardoor die maatschappij zichzelf redt en een primaire nood-rationalisatie aangaat door de staat op een massale schaal te laten interveniëren in haar bestuur (De spektakelmaatschappij – Guy Debord).

 

Opstand kan alleen worden voorkomen met sociale rechtvaardigheid en vooruitgang (Maarten Luther King).

 

De aanhangers van een groot man maken zich blind om zijn lof beter te kunnen zingen (Friedrich Nietzsche).

 

Talent is relatief, mazzel essentieel en middelmaat de norm (???).

 

Ons hele leven proberen we op zoek te gaan naar de eerste jaren van ons leven en proberen we de betere gevoelens daarvan te reconstrueren. Praat met iemand over zijn jeugdjaren. Dan kun je vaak herkennen hoe de dingen gelopen zijn zoals ze zijn gelopen (Jean-Michel Maulpoix).

 

Het is dwaas om verstandig te blijven als je omgeven bent door dommeriken (J.J. Rousseau).

 

Bescheidenheid bij de middelmatigen is louter eerlijkheid; bij de grote talenten is het huichelarij (A. Schopenhauer).

 

Hoe meer de klepel van de elite uit wanhoop naar links doorslaat, hoe meer de klepel van het volk rechts begint te luiden (???)..

 

War is when your government tells you who the enemy is. Revolution is when you figure it out for yourself (???).

 

Power is not built by honorable heroes, it is built by pragmatic men making terrible decisions in the name of what they consider the greater good. Power is built with blood (James Graham Ballard).

  

It’s almost as if what a politician needs is a sort of reverse charisma now. Not a light that shines outwards, but the ability, like a black hole, to draw light inwards (James Graham Ballard).


De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel (Joost Van den Vondel). Maar het noodlot van het mensdom is dat er een enorm verschil bestaat tussen die delen. Op de keper beschouwd is dat schouwtoneel niets anders dan een menselijke jungle (eigen toevoeging).

 

‘Veel mensen kijken gewoon weg, zolang ze er zelf niets mee te maken hebben.’ Over Mila, een Franse scholiere die het waagde een videofilmpje op internet te zetten, waarin ze de Islam te kakken zette, nadat ze door een moslim was uitgemaakt voor vuile lesbienne. Ze is vervolgens bedreigd door de meest fanatieken, en tot slot in de steek gelaten door de meest lafhartigen (Charlie Hebdo).

 

Je kan stellen: hoe harder een kardinaal ­homoseksualiteit veroordeelt, hoe groter de kans is dat hij zelf homo is.' (Uit Frédéric Martel, Sodoma. Het geheim van het Vaticaan).

 

Macht is alleen hen gegeven die zichzelf verlagen om het op te rapen (???).

 

Monsters bestaan, maar hun aantal is te gering om echt gevaarlijk te zijn. Gevaarlijker zijn de ambtenaren die bereid zijn te geloven en te handelen zonder vragen te stellen (Primo Levi).

 

The two most common elements in the universe are hydrogen and stupidity (Frank Zappa).

 

Ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have (James Baldwin).

 

Op dat paard daar, onder de poort der zegenvierende opmarsen, reed de Macht met trekken als uit steen gehouwen en met flikkerend oog! De Macht die over ons heen waart en wier hoeven wij kussen! Die over honger, weerbarstigheid en hoon heen gaat. Waartegen wij niets vermogen, omdat wij haar liefhebben. Die wij in ons bloed hebben, omdat we de onderwerping in ons bloed hebben! … Elk individu een niets, zo stijgen wij in kegelvorm omhoog, in rij en gelid als Neuteutonen, als militairen, ambtenarenkorps, kerk en wetenschap, als economische organisatie en als strijdformatie, tot helemaal bovenaan, waar hijzelf staat uit steen gehouwen en met flikkerend oog! Wij leven in haar, hebben deel aan haar en zijn onverbiddelijk jegens de degenen die verder van haar af staan. Wij triomferen nog wanneer ze ons verplettert: want zo wordt onze liefde gerechtvaardigd (De onderdaan - Heinrich Mann).

 

Ik ben links, maar heb niet het budget om ernaar te leven (Griet, een vrouw die van een invaliditeitsuitkering moet leven in De Standaard dd. 21/11/2020).

 

Als een journalist de overheid aanvalt, is dat democratie. Als de overheid een journalist aanvalt is dit terreur (Corinne Vella, zus van de vermoorde Maltese onderzoeksjournalist (Daphne Caruana Galizia).