HOE GAAN DE VERSCHILLENDE NAVO-LANDEN OM MET DE WAARDE VAN EEN MENSENLEVEN?

HOE GAAN DE VERSCHILLENDE NAVO-LANDEN OM MET DE WAARDE VAN EEN MENSENLEVEN?

Voor enkele dagen zag ik op de BBC de driedelige documentaire ‘In the face of terror’. De documentaire handelde over de gijzelaars (journalisten en welzijnswerkers) die in 2014 werden ontvoerd door de IS - Islamitische Staat, toen die probeerde een kalifaat te stichten in Irak en Syrië. Onder de ontvoerde journalisten en welzijnswerkers waren heel wat nationaliteiten, onder anderen Amerikanen, Denen, Engelsen, Fransen en Spanjaarden. Hier volgt een opsomming van de belangrijkste in de documentaire vermelde namen.


Federico Motka, Italiaan, welzijnswerker;

Daniel Rye Ottosen, Deen, persfotograaf;

Pierre Torres, Fransman, blogger;

Didier Francois, Fransman, journalist;

Javier Espinosa, Spanjaard, journalist;

Ricardo García Vilanova, Spanjaard, persfotograaf;

James W. Foley, Amerikaan, persfotograaf;

David Haines, Engelsman, welzijnswerker;

Alan Henning, Engelsman, welzijnswerker;

Peter Kassig, Amerikaan, welzijnswerker;

Steven Sotloff, Amerikaan, journalist.


Nu heb ik een vraagje? Wie bevindt er zich van deze personen tegenwoordig nog onder de levenden? En wie heeft het tijdelijke al voor het eeuwige verwisseld. Om een lang verhaal kort te maken. Iedereen, behalve de Amerikanen en de Engelsen! Hoe dit komt?


Om de gegijzelden in vrijheid te stellen, eiste de IS - Islamitische Staat losgeld. En dat ging over zeer hoge bedragen. Na onderhandelingen met de respectievelijke regeringen konden de Fransen, Spanjaarden en de Deen naar huis keren. Hun familieleden omarmden hen vol ontroering in het moederland. Maar de Amerikaanse en Engelse regering hielden het been stijf. Ze weigerden te onderhandelen met terroristische organisaties. De Amerikanen probeerden de gijzelaars wel met geweld te bevrijden, maar die poging eindigde in een fiasco. Het resultaat? James W. Foley, David Haines, Alan Henning, Peter Kassig en Steven Sotloff werden op een gruwelijke manier onthoofd. En de beelden vertoonde men wereldwijd op het internet.


Om de onbuigzame houding van de Amerikanen nog duidelijker te maken. De moeder van James W. Foley vocht als een leeuwin om haar zoon vrij te krijgen. Toen het duidelijk werd dat de IS - Islamitische Staat een prijs op het hoofd van haar zoon Jimmy had gezet, begon ze zelf met een crowdfunding, nadat ze vruchteloos had aangeklopt bij haar regering. Op een dag stonden er enkele mannen voor de deur, CIA of FBI???, met de boodschap dat als ze ooit één dollar losgeld zou betalen, ze meteen in de gevangenis zou belanden.


Nu lopen er op onze aardkloot zeker mensen rond die deze houding volledig goedkeuren. Vooral als het niet gaat over je eigen zoon of dochter, broer of zus, vader of moeder!


In de context van de oorlog in Oekraïne wil ik dit toch even meegeven, om aan te tonen dat zowel de Verenigde Staten als Groot-Brittannië anders denken over de waarde van een mensenleven, dan sommige van hun NAVO-bondgenoten.


Antwerpen, 6 mei 2022


François THIJS,

noch meester, noch knecht.