VOORUIT OF ACHTERUIT? DE ZOVEELSTE MISKLEUN VAN DE SOCIALISTEN! 

VOORUIT OF ACHTERUIT? DE ZOVEELSTE MISKLEUN VAN DE SOCIALISTEN! 

Ik weet het ‘Vooruit of achteruit?’ is een goedkope woordspeling. Maar de farce, die zich de laatste weken heeft afgespeeld bij onze socialistische vrienden, verdient echt niet beter. Ik heb hier vroeger al een stukje gepleegd over de nieuwbakken voorzitter van de ‘sossen’ onder de titel ‘Neen, niet Conan de barbaar, maar wel Conner de vernieuwer!’ Conner Rousseau is een loot van een socialistische stamboom. Zijn moeder Christel Geerts was senator en beëindigde haar politieke loopbaan als burgemeester van Sint-Niklaas. Grootmoeder heette Maria Desmet en was een van de eerste vrouwen die voor de socialisten senator was. Vader Jo is gemeenteraadslid in Nieuwpoort voor Vooruit en was vele jaren directeur van Barkentijn, een jeugdvakantiecentrum van het socialistische ziekenfonds. Met andere woorden, je mocht veronderstellen dat kleine Conner de socialistische idealen van de moederborst had gekregen. Maar waarschijnlijk is die melk wat zuur geweest. Of heeft ze voor haar zoontje niet genoeg De Internationale gezongen

De eerste smet op zijn blazoen kwam er enkele maanden geleden door drie aanklachten om grensoverschrijdend gedrag. De modebewuste voorman zou enkele jonge knapen en mannen betast hebben. In de volksmond zou dit heten: ‘Die Conner is ’n hete duivel, die zijn gewillige lul achternaloopt!’ Toen die geruchten bleven aanzwellen vond Rousseau het nodig om een interview weg te geven aan Eric Goens, de dienaar en ook een vriend (neen, niet ‘de’ vriend). Eerst probeerden ze er zelfs nog iets aan te verdienen, door de televisiezenders te laten betalen voor het interview. Maar die vlieger ging niet op. Daarna maakte Rousseau de pers monddood door een eenzijdig verzoekschrift. Dat lukte wonder boven wonder. Dee storm ging liggen en de partijvoorzitter kon met zijn rode schip ernstige averij voorkomen.

Maar dan stuurde hij zijn rode schip in een veel woeligere zee in. En die averij was niet meer te overzien. Op een avond begin september was partijvoorzitter Vooruit, socialist klinkt allicht niet sexy meer genoeg, op stap in café’ ’t Hemelrijk in zijn thuisstad Sint-Niklaas. Hij hield het blijkbaar niet bij één glas bier. En toen hij duidelijk boven zijn theewater was, verleidde hem dit tot de volgende uitspraken. ‘Die Roma of andere zigeuners staan hier elke fucking dag met hun matras of frietketel. Echt waar, die Roma, gewoon op slaan. Daar kunde geen fucking kloten mee doen hè, met die gasten. Over een aanwezige punker: ‘Gebruik jullie matrak om die lelijke dikzak op zijn bakkes te slaan’ Tegen de opgetrommelde politie over zijn vriendin. ‘Als je afgezogen wil worden, moet je bij haar zijn. Er werd een proces-verbaal opgemaakt en ondanks enkele pogingen van Connerke om het dossier uit de media te houden, vond HET er wel de weg naartoe.

Nu wel ik eerst even duidelijk maken hoe een normale mens en hoe ’n sos op die zaak reageert.

Stel je voor dat je in een café aan de toog staat en een man doet die uitspraken over de Roma. Wat denk je dan? 'Dat is 'n racist. Allicht 'n Vlaams Blokker.' Of je zou natuurlijk in café De Vlaamse leeuw moeten zijn. Stel je voor dat je in een café aan de toog staat en een man doet die uitspraken over die punker en die vriendin. Wat denk je dan. 'Wat voor uitschot is dat! In die man scheelt er iets in zijn bovenkamer.'

Stel je voor dat er enkele sossen in een café aan de toog staan en Connor Rousseau doet er die uitspraken over de Roma. Wat zeggen die ‘gezellen en gezellinnen’ dan: ‘Ach ja, onze voorzitter heeft een glas teveel op. En in ons binnenste is iedereen toch een beetje racist. Stel je voor dat er enkele sossen in een café aan de toog staan en Connor Rousseau doet die uitspraken over die punker en die vriendin. Wat zeggen die ‘kameraden en gezellinnen’ dan? ‘Wie moet nu er iets van punkers hebben? Dat zijn meestal rechtse figuren. En dat afzuigen? Er zijn vrouwen die dat zelfs graag doen.'

Dat is een verschil als je iemand beoordeelt op een neutrale, spontane manier. Of dat je er voordeel bij hebt dat betrokkene niet tegen de lamp loopt. En de socialisten hebben er natuurlijk belang bij. Glamourboy Conner heeft immers de ‘partij’ uit het slijk getrokken en zo enkele has-beens en middelmatige figuren mogelijk verzekerd van een verlengd plekje in ons parlement.

Maar het kon niet baten. De media beten zich als een zevenkoppige pitbull vast in het dossier en de positie van Conner werd onhoudbaar. Vorige week besliste hijzelf om de handdoek in de ring te gooien. En in het begin van deze week gooide de kersverse Vooruit-voorzitter Melissa Depraetere en minister Caroline Gennez hem meteen onder de trein. Ja vrienden onder je partijgenoten is een discutabel gegeven. Daar wordt niet de slogan van De Drie Musketiers ‘Een voor allen en allen voor een’ gehanteerd. Maar ‘Ieder voor zich en de opperbouwheer van het heelal voor ons allen’. Tenminste toch voor de sossen die lid zijn van de loge. Ze noemden de uitspraken van Rousseau nu toch racistisch en seksistisch.

Het laatste woord geef ik aan Christel Geerts, over haar moederskindje Conner: ‘Mijn zoon was nog niet klaar voor zijn coming-out. Hij is ertoe gedwongen.’ Ik vind het erg dat een voorzitter van een zogenaamde progressieve partij op die leeftijd nog niet klaar is om zich te outen.’ Je zou een schoolvoorbeeld moeten zijn voor de hele lhbti-gemeenschap. Je kunt je zelfs de vraag stellen of die watervrees vooral niet was ingegeven, dat hij bij een outing de stem van een aantal afzuigende grieten zou kwijtspelen. Om in het jargon van Conner Rousseau te blijven.

Mensen vergeten snel. Maar ik meen dat de rol van Conner Rousseau politiek allicht is uitgespeeld. Hoe kan je nu nog een rechtse politicus op een geloofwaardige manier over de vreemdelingenpolitiek van antwoord dienen.

Maar de man zal zeker zijn weg vinden in de toekomst. Al was het maar als eigenaar van een gay bar op Ibiza. Bijvoorbeeld met de naam 'The Red Dick'!

Antwerpen, 23 november 2023


François THIJS, een kleine burger.


P.S.: Als je in Het Laatste Nieuws van 4 november ll. de uitspraken over dit dossier van Tobback senior leest, dan vrees ik dat de seniliteit niet ver meer weg is. Die beseft absoluut niet dat het socialisme uit zijn tijd voorbij is. Dan koos de man en vrouw in de straat nog voor de sossen. Maar nu bestaat hun kiesvee voor een groot deel nog uit yuppen en intellectuelen.